• Αρχική
  • Εγχειρίδιο μαθήματος για τους εκπαιδευτικούς

Πρόγραμμα μαθημάτων για τους Εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς έχει ως στόχο να αυξήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της Παγκόσμιας Πολιτότητας.

6-8 ώρες
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]