Προκλήσεις για την Παγκόσμια Πολιτότητα

Το τρίτο μάθημα στοχεύει να εμπλέξει εσάς και τους μαθητές σας σε μια εξερεύνηση των προκλήσεων της παγκόσμιας πολιτότητας. Αυτό το μάθημα ενθαρρύνει επίσης τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις προκειμένου να βελτιώσουν τον κόσμο τους.

Συγκεκριμένα, αυτό το μάθημα επικεντρώνεται σε πέντε προκλήσεις της παγκόσμιας πολιτότητας. Οι προκλήσεις αυτές είναι οι εξής:

  • η ανισότητα των φύλων
  • μετανάστευση
  • ένοπλες συγκρούσεις
  • φτώχεια
  • κλιματική αλλαγή

Οι δραστηριότητες και οι πόροι αυτού του μαθήματος, έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα χώρο για συζητήσεις, όπου οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη, τις απόψεις και τα συναισθήματά τους. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και τους πόρους, οι μαθητές θα κατανοήσουν πώς αυτές οι προκλήσεις επηρεάζουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, καθώς και τις πιθανές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]