Kaj je globalno državljanstvo?

V prvi lekciji bodo vaši učenci spoznali koncept globalnega državljanstva. Natančneje, spoznali bodo definicije in pomen globalnega državljanstva v sodobnem svetu. Učno gradivo se nanaša na zgodovino in na več ravni državljanstva, učenci pa se bodo seznanili z idejami, vrednotami, pravicami in obveznostmi globalnih državljanov.