Mednarodne organizacije in cilji trajnostnega razvoja

V drugi lekciji so predstavljene nekatere izmed najpomembnejših evropskih in mednarodnih organizacij, v delovanje katerih se lahko vključimo tudi posamezniki. Te organizacije omogočajo posameznikom, da sodelujejo v globalnih demokratičnih procesih, in jih spodbujajo, naj raziščejo možnosti za aktivno delovanje na področju človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

V tej lekciji bodo učenci raziskovali ključne informacije o organizacijah, ki spodbujajo demokratične procese, spoštovanje človekovih pravic in trajnostni razvoj. Poleg tega bodo učenci spoznali tudi nekaj ključnih mednarodnih dokumentov in sporazumov ter raziskali različne možnosti sodelovanja v vlogi aktivnih državljanov. S pomočjo lekcije bodo tudi globlje ozavestili globalno povezanost in soodvisnost