Nosilci sprememb

Cilj četrte lekcije je pomagati vašim učencem, da postanejo globalni državljani in nosilci sprememb. Dobili boste dostop do strategij in pobud, s katerimi jih boste lahko spodbudili, da postanejo pravi nosilci sprememb. Ta lekcija se osredotoča na prednosti krepitve glasov učencev, da bodo bolje slišani, ter njihove samozavesti, da bodo bolje izrazili svoja mnenja.