• Αρχική
  • Πρόγραμμα Σπουδών για Εκπαίδευση των Μεντόρων

Πρόγραμμα Σπουδών για Εκπαίδευση των Μεντόρων

Η ενότητα αυτή, χωρισμένη σε τρία κεφάλαια, αποσκοπεί στο να παρέχει στους διευθυντές, τους επαγγελματίες ανθρωπίνου δυναμικού και τους ενδοϋπηρεσιακούς εκπαιδευτές χρήσιμες γνώσεις, εργαλεία και υλικά, ώστε να σχεδιάσουν το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση των μεντόρων.
Πηγές
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]