• Αρχική
  • Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς

Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς

Η Εργαλειοθήκη για Εκπαιδευτικούς παρέχει στους εκπαιδευτικούς υλικό, παρουσιάζει τεχνικές διδασκαλίας και παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση θεμάτων παγκόσμιας πολιτότητας στην τάξη.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [KA201-DAF5BAA5]