• Domov
  • Zbirka orodij za učitelje

Zbirka orodij za učitelje

Zbirka orodij za učitelje ponuja učiteljem različna gradiva, opise tehnik poučevanja ter opise primerov dobrih praks, ki jih lahko uporabijo pri spodbujanju globalnega državljanstva v razredu.