Uvod v globalno državljanstvo

INTRODUCTION

Svet v katerem živimo, je zapleten splet povezav in soodvisnosti: globalni pojavi, kot so migracije, podnebne spremembe, v zadnjem času pa tudi pandemija COVID-19, presegajo meje posameznih držav in predstavljajo izzive, ki zahtevajo sodelovanje in globalno udejstvovanje.

Ideja o globalnem državljanstvu izhaja iz dejstva, da posameznikova identiteta presega geografske meje ter da odgovornosti ali pravice izhajajo iz pripadnosti širši skupnosti.